Ciąża, a umowa na czas określony

Umowa na czas
określony nie może ulec rozwiązaniu, gdyby w dniu rozwiązania pracownica
zatrudniona na podstawie tej umowy była po 3 miesiącu ciąży. Taka umowa ulegnie
z mocy prawa przedłużeniu do dnia porodu (art. 177 § 3 KP).

W praktyce oznacza
to, że nie ważne, czy jest to pierwsza, druga, czy trzecia umowa na czas
określony, ulega ona przedłużeniu do dnia porodu, jeżeli uległaby rozwiązaniu
podczas trwającej ciąży. 

Istotne jest to, że umowa nie może ulec rozwiązaniu, czyli, np. pracownica ma 1 miesiąc okresu wypowiedzenia, teraz jest w drugim miesiąc ciąży ale za ten miesiąc kończy trzeci miesiąc ciąży. Oznacza to, że pracodawca nie może jej zwolnić.

Co do określenia który to jest miesiąc ciąży pracodawca może chcieć od nas takie zaświadczenie od lekarza ginekologa, ale moim zdaniem jest to zbyt duża ingerencja w prywatność i intymność pracownicy i do tej pory nie spotkałam się z czymś takim. 
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby
pracodawca mógł podpisać z pracownicą kolejną umowę w momencie, gdy jest ona w
ciąży. Dotyczy to także okresu urlopu macierzyńskiego oraz urlopu
rodzicielskiego.

Comments

    1. Post
      Author

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *