Urlop macierzyński

Prawo do urlopu macierzyńskiego mają osoby
zatrudnione na etacie i te, które opłacają ubezpieczenie chorobowe, także
prowadząca 
działalność gospodarcząPonadto przez rok mogą dostawać 1 tys.
zł netto – pieniądze zarówno bezrobotni, pracujący na umowę o dzieło, rolnicy,
jak i studenci. Bez względu na to, jak wygląda ich sytuacja finansowa – jeśli
kwota, która należy się ze względu na zarobki będzie niższa niż tysiąc złotych,
państwo „wyłoży” brakującą kwotę.
Pracownicy
przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
1.    
 20
tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
2.    
31
tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
3.    
33
tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
4.    
35
tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
5.    
37
tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.
Przed przewidywaną
datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu
macierzyńskiego. Ale moja rada, szkoda marnować urlop macierzyński. Jeżeli stan
zdrowia i samopoczucie nie pozwalają pracować, lepiej skorzystać ze zwolnienia
lekarskiego. Wówczas otrzymuje się i tak 100% wypłaty.
Pracownica, po wykorzystaniu po
porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu
macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i
powrócić do pracy, jeżeli:
1.    
pozostałą
część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko;
2.    
przez
okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego,
osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony – ojciec dziecka,
który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową. Należy
przez to rozumieć, że ojciec będzie na urlopie macierzyńskim.
Przy udzielaniu
urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego tydzień
urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym.
Jeżeli pracownica nie
korzysta z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, pierwszym
dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu. Nie ma tu znaczenia czy na ten
dzień i kolejne było wystawione zwolnienie lekarskie, wówczas zwolnienie
lekarskie trwa do dnia poprzedzającego poród.
Prawo do zasiłku macierzyńskiego
Za
okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek
macierzyński.

Comments

  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *