Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy przysługuje osobie
zatrudnionej conajmniej 6 miesięcy. Do tego okresu wliczają się również
poprzednie okresy zatrudnienia. Co w praktyce oznacza, że nie trzeba
przepracować pół roku u tego pracodawcy, u którego z urlopu wychowawczego
chcemy skorzystać.
Urlop wychowawczy
przysługuje rodzicom dziecka lub opiekunom prawnym, będącym pracownikiem w
momencie rozpoczynania urlopu. Oznacza to, że jeżeli wiemy, że skończy nam się umowa,
nie możemy wystąpić z wnioskiem o urlop wychowawczy na moment, gdy nie będzie
już ona trwała.
W przypadku umowy na czas określony
urlop wychowawczy przysługuje maksymalnie do dnia zakończenia umowy, nie ulega
w żaden sposób przedłużeniu.

Wymiar urlopu
wychowawczego wynosi 36 miesięcy. Można go wykorzystać do końca roku
kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 rok życia. Oznacza to, że nie ważne
w którym miesiącu dziecko ma urodziny.
 
W przypadku, gdy wobec dziecka
orzeczono niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności ze względu na jego
stan zdrowia, można skorzystać z dodatkowego urlopu wychowawczego, również w
wymiarze 36 miesięcy – nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18
roku życia.
Każdemu z rodziców
przysługuje wyłączne prawo do wykorzystania jednego miesiąca urlopu
wychowawczego. W praktyce oznacza to, że miesiąc urlopu przysługuje jednemu
rodzicowi i tego uprawnienia nie można przenieść na drugiego, który może
wykorzystać 35 miesięcy urlopu.
Z urlopu wychowawczego
mogą korzystać łącznie rodzice lub opiekunowie. Wówczas łączny wymiar tego
urlopu, nie może również przekroczyć 36 miesięcy. Oznacza to, że jednocześnie
oboje rodziców może być po 18 miesięcy na urlopie wychowawczym.
Pracownikowi zatrudnionemu
na czas określony, urlop przysługuje do dnia, do którego jest zawarta umowa.
Rodzicowi samotnie
wychowującemu dziecko przysługuje pełne 36 miesięcy, pod warunkiem, że:
·       
drugi
rodzic nie żyje,
·       
drugiemu
rodzicowi nie przysługuje władza rodzicielska,
·       
drugi
rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została
ograniczona lub zawieszona,
·       
dziecko
pozostaje pod opieką rodzica, jako jednego opiekuna.
Urlop można wykorzystać
maksymalnie w 5 częściach. Liczba tych części ustalana jest na bazie liczby
złożonych wniosków o udzielenie urlopu. Poszczególne części urlopu nie musza
następować bezpośrednio po sobie.
Należy pamiętać, że jeżeli
korzystało się z urlopu rodzicielskiego w częściach, ich liczba pomniejsza
możliwą ilość części urlopu wychowawczego. Wymiar urlopu nie ulega zmianie.
Urlop wychowawczy udzielany
jest przez pracodawcę na pisemny wniosek. Należy go złożyć w terminie nie
krótszym, aniżeli 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Pracodawca nie
może odmówić jego udzielenia. W okresie 21 dni jest się chronionym przed
zwolnieniem. Ochrona nie przysługuje w przypadku upadłości lub likwidacji
pracodawcy oraz gdy zachodzą przyczyny, uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę
bez wypowiedzenia z winy pracownika (zwolnienie dyscyplinarne).
Wniosek może być wycofany nie
później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia urlopu. W tym celu również należy
złożyć do pracodawcy pisemne oświadczenie.
Jeżeli wniosek o urlop
został złożony po wypowiedzeniu umowy o pracę wówczas zostanie on udzielony na
czas nie dłuższy, niż do upływu okresu wypowiedzenia. Oznacza to, że wniosek
ten nie przerywa biegu okresu wypowiedzenia.
Podczas urlopu
wychowawczego można podjąć dodatkowo pracę zarobkową. W tym celu istnieje
możliwość powrotu do dotychczasowego pracodawcy lub zatrudnienia w nowym
miejscu.  Ta sama zasada dotyczy rozpoczęcia nauki lub szkolenia.
Warunkiem, by nie stracić uprawnień do urlopu, jest to, iż praca nie może
wyłączać Ci możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. W praktyce
oznacza to, że mona być zatrudnionym na część etatu lub umowę cywilno – prawną.
Jeżeli pracodawca
ustaliłby, że doszłoby do całkowitego zaprzestania sprawowania osobistej opieki
nad dzieckiem, może wezwać pracownika do powrotu, do pracy w ciągu 30 dni od
powzięcia takiej informacji (nie wcześniej niż po upływie 3 dni od wezwania).
W każdym czasie istnieje
prawo do rezygnacji z urlopu wychowawczego. W tym celu należy o tym
poinformować pracodawcę, najpóźniej w terminie 30 dni przed planowanym powrotem
do pracy – w takiej sytuacji pracodawca nie może odmówić prawa do powrotu.
Po powrocie do pracy
pracownik masz prawo do powrotu na dotychczasowe stanowisko lub na równorzędne.
Oznacza to, że może to być to samo stanowisko ale nie musi. Wynagrodzenie za
pracę nie może być niższe od przysługującego Ci przed urlopem. Oznacza to, że
jeżeli były podwyżki w okresie urlopu wychowawczego, pracownik musi je również
otrzymać.
Jeżeli urlop wychowawczy
trwał cały rok za ten czas nie należy się urlop wypoczynkowy.

Jeżeli urlop trwa tylko część roku i
pracownik wraca w ciągu danego roku kalendarzowego do pracy, urlop za okres
urlopu wychowawczego się należy. 
Zdjęcie: http://www.prawo.egospodarka.pl/118677,Urlop-wychowawczy-2015-do-podzialu-miedzy-rodzicow,1,75,1.html

Comments

  1. Post
   Author
 1. czerwona filiżanka

  Jedna blogerka twierdziła że podczas urlopu macieżyńskiego czy wychowawczego można pracować i miała pretensje do pracodawcy że nie chciał jej dać zlecenia podczas urlopu. To można czy nie można? Bo na moja logikę to urlop jest po to by być z dzieckiem praca by pracować

  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
 2. Ayuna

  Świetny wpis! Naprawdę bardzo, bardzo przydatne informacje. Temat urlopów w czasie ciąży i po, jest niby prosty ale wcale taki nie oczywisty i dla wielu nie zrozumiały- np. dla mnie. Ja nie mam w tym temacie żadnej wiedzy dlatego chętnie czytam twoje posty!
  pozdrawiam ciepło 🙂

  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *