Urlop ojcowski

Urlop ojcowski należy się każdemu
ojcu, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Nie ma tu znaczenia,
czy matka dziecka pracuje.

Wymiar
urlopu to 14 dni kalendarzowych, niezależnie od liczby urodzonych dzieci. Okres
ten może być podzielony na dwie części – siedmiodniowe, lub wykorzystany
jednorazowo. Uprawnienie to należy się do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca
życia. Jeżeli ojciec nie skorzysta z tej możliwości, urlop po prostu przepada,
nie należy się żaden ekwiwalent.

Aby
skorzystać z urlopu ojcowskiego należy złożyć wniosek swojemu pracodawcy na 7
dni przed planowanym terminem urlopu. Pracodawca nie może odmówić udzielenia tego
urlopu. Jeżeli pracownik spóźni się z wnioskiem i złoży go, np. 5 dni przed
planowanym terminem, pracodawca może nie uwzględnić takiego wniosku.

Podczas
urlopu ojcowskiego pracownik zachowuje prawo do 100% wysokości wynagrodzenia.

W przypadku
przysposobienia dziecka termin 24 miesięcy jest liczony od

terminu uprawomocnienia się
orzeczenia o przysposobieniu dziecka, nie dłużej jednak niż do czasu ukończenia
przez dziecko 7 roku życia. Natomiast, jeżeli wobec dziecka została podjęta
decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego, wówczas do ukończenia przez nie 10
roku życia.
Podstawa prawna: 
 1. Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2016, poz. 1666)
 2. Rozporządzenie Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. 2015, poz. 2243)

Comments

  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author
  1. Post
   Author

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *