Prawa kobiet w ciąży i nie tylko

„Krótka instrukcja. Poronienie”

Portal hellozdrowie.pl zajmuje się tematyką zdrowia, urody, stylu życia, odżywiania, emocji, okresu, seksu i macierzyństwa. To serwis lifestyle’owo-medyczny, który o zdrowiu kobiet mówi bez wstydu i tabu. Prócz codziennych artykułów i wywiadów, tworzy także bazę poradników na tematy związane ze zdrowiem kobiet. Poruszane są trudne zagadnienia, które dotykają bardzo wielu z nas, a o których …

Nieznajomość prawa szkodzi, nie bójmy się walczyć o swoje

Chciałam się podzielić własną obserwacją i zarazem troską o społeczeństwo polskie. Otóż, nie raz spotkałam się z brakiem świadomości ze strony ludzi, odnośnie ich praw. Tutaj mam na myśli głównie prawa pracownicze. Ostatnio zetknęłam się z przypadkiem, gdy kobieta nie dała wszystkich świadectw pracy i zamiast 26 dni urlopu, miała udzielane zaledwie 20. Na szczęście …

OPIEKA NAD MATKĄ DZIECKA PO PORODZIE

Po porodzie czasami kobieta wymaga opieki i pomocy, dlatego też świeżo upieczony ojciec może otrzymać zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad członkiem rodziny, czyli nad matką dziecka. Zwolnienie może być wystawione podczas wypisu matki ze szpitala, przez ginekologa lub lekarza rodzinnego. Wymiar takiego zwolnienia to 14 dni kalendarzowych w roku kalendarzowym. Wynagrodzenie wypłacane jest w …

Urlop ojcowski

Urlop ojcowski należy się każdemu ojcu, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Nie ma tu znaczenia, czy matka dziecka pracuje. Wymiar urlopu to 14 dni kalendarzowych, niezależnie od liczby urodzonych dzieci. Okres ten może być podzielony na dwie części – siedmiodniowe, lub wykorzystany jednorazowo. Uprawnienie to należy się do ukończenia przez dziecko 24 …

Szczególna ochrona stosunku pracy w przypadku ogłoszenia likwidacji czy upadłości zakładu pracy

Czas ciąży od ukończenia trzeciego miesiąca ciąży, okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, czy wychowawczego, a także praca w obniżonym wymiarze czasu pracy przez pierwsze 12 miesięcy podczas urlopu wychowawczego, daje szczególną ochronę stosunku pracy. Umowa o pracę nie ulegnie wypowiedzeniu przez pracodawcę. Istnieje jednak pewien wyjątek, mianowicie ogłoszenie przez pracodawcę upadłości i likwidacji, wówczas nie działa …

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

1. Urlop macierzyński 2.Urlop rodzicielski 3.Urlop wychowawczy 4.Obniżenie wymiaru etatu Pracownik, który ma prawo do urlopu wychowawczego, może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Co ważne …

Prawa i ochrona kobiet w ciąży

Ochrona przed zwolnieniem w ciąży Pracownica w ciąży podlega szczególnej ochronie przed zwolnieniem. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z kobietą w ciąży. Bezwzględna ochrona stosunku pracy oznacza również, że nie można wypowiedzieć umowy jeszcze przed zajściem w ciążę, jeżeli upływ tego okresu wypowiedzenia przypadałby na okres ciąży. Oznacza to, że jeżeli umowa uległaby …

Obniżony wymiar czasu pracy

Każda pracownica – matka, powracająca do pracy, a mająca prawo do urlopu wychowawczego, może skorzystać z obniżonego wymiaru czasu pracy. Wymiar etatu może zostać obniżony na cały okres, podczas którego można korzystać z urlopu wychowawczego. Wymiar taki obniża się na podstawie pisemnego wniosku, do którego pracodawca musi się przychylić. Wniosek należy złożyć na 21 dni …

Co się dzieje, gdy zajdziesz w ciążę podczas urlopu wychowawczego

Jeżeli przebywasz na urlopie wychowawczym, a jesteś w ciąży, czy urodzisz kolejne dziecko, bieg urlopu wychowawczego nie ulega przerwaniu. Podczas urlopu wychowawczego nie przysługuje prawo do korzystania z zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, czy zasiłku opiekuńczego. Jednym słowem oznacza to, że nie można iść na zwolnienie lekarskie. Co można zrobić w takiej sytuacji, aby nie pozostać …

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy przysługuje osobie zatrudnionej conajmniej 6 miesięcy. Do tego okresu wliczają się również poprzednie okresy zatrudnienia. Co w praktyce oznacza, że nie trzeba przepracować pół roku u tego pracodawcy, u którego z urlopu wychowawczego chcemy skorzystać. Urlop wychowawczy przysługuje rodzicom dziecka lub opiekunom prawnym, będącym pracownikiem w momencie rozpoczynania urlopu. Oznacza to, że jeżeli …